Archiwum dnia: 1 marca 2016


hello
No i sta?o si?. W ko?cu si? zdecydowa?em. Oto pierwszy post na moim w?asnym blogu. W zasadzie nosi?em si? z tym zamiarem od d?ugiego czasu. Jednak ?ebym si? prze?ama? musia? pojawi? si? Procent ze swoim konkursem. R?kawica zosta?a rzucona i c?? zosta?o mi zrobi?. Ju? kilka razy wcze?niej wraca?a do […]

Hello world!