Archiwum dnia: 11 marca 2016


Przychodzi czasem taki moment w projekcie, kiedy to sprawy zaczynaj? schodzi? na z?y tor. Klient przestaje by? zadowolony, ludzie nerwowi, atmosfera robi si? g?sta. Czasem te? dzieje si? bardzo dobrze i wszyscy zastanawiaj? si? co mo?na zrobi?, ?eby by?o jeszcze lepiej. Niestety ten pierwszy przypadek zdarza si? du?o cz??ciej. Poniewa? […]

Kr?tki wyw?d o celach S.M.A.R.T