Archiwum dnia: 1 kwietnia 2016


Kiedy cz?owiek spoza bran?y my?li informatyk, zazwyczaj oczami wyobra?ni materializuje sobie posta? ubran? w kraciast? koszul?, w narzuconym na ni? wygniecionym polarze, w kolorze zgni?ej zieleni, kt?ra pojawia si? w jego domu lub przy jego biurku w pracy aby pod??czy? drukark?, naprawi? niedzia?aj?cy Internet lub przywr?ci? usuni?t? ikon? Worda na […]

Informatyk – klasyfikacja gatunku