Z ?ycia programisty


keyboard-597007_1280
U mnie dzia?a! Wydarzenia ostatnich dni natchn??y mnie, ?eby napisa? par? s??w o testowaniu aplikacji. Jako, ?e jest to blog programistyczny spodziewacie si? pewnie, ?e napisz? o testach jednostkowych lub testach integracyjnych. Poka?? narz?dzia do automatyzacji test?w. Mo?e b?d? zachwala? Cucumber i pr?bowa? Was przekona? jakim to super wynalazkiem jest […]

Testowanie developerskie


resource
Korporacyjna bezosobowo?? Bezosobowe, korporacyjne terminy zakradaj? si? nawet do mniejszych firm. „Zas?b”, poj?cie u?ywane w odniesieniu do ludzi to, zaraz po py?kach brzozy i olchy, co? na co mam najwi?ksz? alergi?. Kiedy kto? u?ywa takiego okre?lenia dostaje u mnie z automatu -10 do szacunku. Ca?e szcz??cie nie jest to powszechne […]

Zas?b? Chyba Ty!!!


maintenance-software-programs-and-tips-520x245
O Bo?e tylko nie utrzymanie Jak niespe?na trzy lata temu dowiedzia?em si?, ?e zostaj? przeniesiony do dzia?u utrzymania pomy?la?em sobie: „to koniec, musz? zaktualizowa? profil na LinkedIn i szuka? nowej roboty”. Przecie? utrzymanie to zab?jstwo dla rozwoju. Przecie? utrzymanie to nieustanne analizowanie „spaghetti code” stworzonego przez jaki? nieudacznik?w, co to […]

Utrzymanie, Bo?e tylko nie utrzymanieITIL_en
Kiedy w zasadzie ko?czy si? projekt? Ca?kiem niedawno by?em uczestnikiem prezentacji, na kt?rej jeden z PM??w chcia? opowiedzie?, na forum firmowym, o projekcie kt?rego realizacja w?a?nie si? rozpocz??a. Zebra?a si? spora grupa s?uchaczy, prezentowane by?y za?o?enia, cele. Jeden ze slajd?w pokazywa? fazy projektu ale zastanawiaj?ce dla mnie by?o to, ?e […]

Projekt nie ko?czy si? na UAT’ach


dsp
I oto og?oszona zosta?a lista finalist?w konkursu „Daj si? pozna?„. Chcia?bym pogratulowa? wszystkim, kt?rym uda?o si? na niej znale??. Naprawd? musia?o Was to kosztowa? niema?o pracy i wyrzecze?. Je?li w?a?nie wertujesz list? finalist?w szukaj?c mojego nazwiska to mo?esz si? nie trudzi?. Niestety mi si? nie uda?o. Jak popatrze? na stan […]

Finali?ci „Daj si? pozna?”
Kiedy cz?owiek spoza bran?y my?li informatyk, zazwyczaj oczami wyobra?ni materializuje sobie posta? ubran? w kraciast? koszul?, w narzuconym na ni? wygniecionym polarze, w kolorze zgni?ej zieleni, kt?ra pojawia si? w jego domu lub przy jego biurku w pracy aby pod??czy? drukark?, naprawi? niedzia?aj?cy Internet lub przywr?ci? usuni?t? ikon? Worda na […]

Informatyk – klasyfikacja gatunkuPrzychodzi czasem taki moment w projekcie, kiedy to sprawy zaczynaj? schodzi? na z?y tor. Klient przestaje by? zadowolony, ludzie nerwowi, atmosfera robi si? g?sta. Czasem te? dzieje si? bardzo dobrze i wszyscy zastanawiaj? si? co mo?na zrobi?, ?eby by?o jeszcze lepiej. Niestety ten pierwszy przypadek zdarza si? du?o cz??ciej. Poniewa? […]

Kr?tki wyw?d o celach S.M.A.R.T