Nazwa ‚ls’ nie jest rozpoznawana jako polecenie wewn?trzne…


Min??o ju? troch? czasu od kiedy sytuacja zmusi?a mnie to korzystania z Windowsa w pracy zawodowej. Oswoi?em si? ju? z tym faktem ale pocz?tki nie by?y ?atwe. Spora grupa ludzi wie pewnie czego najbardziej mi brakowa?o. Spora grupa ludzi potrafi sobie wyobrazi? moj? frustracj? kiedy to, po prostu z czystego przyzwyczajenia, nagminnie i bezowocnie wklepywa?em komendy w windowsowy terminal. ls – polecenie nierozpoznane, scp – polecenie nierozpoznane, moja frustracja ros?a z dnia na dzie?. Wujek Google podrzuca? mi coraz to nowe nak?adki na windowsowy cmd, kt?re nijak nie rozwi?zywa?y moich problem?w. My?la?em sobie, zgin? marnie.

Jednego wtorkowego popo?udnia (a mo?e by?a to ?roda, ju? nie pami?tam) zdarzy?o mi si? bra? udzia? w prelekcji Tomka Bujoka (https://twitter.com/tombujok, http://www.reficio.org/) na GeeCon’ie w Krakowie. Nie s?dzi?em, ?e podczas 2 minutowego preludium, kiedy to Tomek w paru zdaniach m?wi? kim jest i czym si? zajmuje rozwi??? si? moje problemy. Okaza?o si?, ?e Babun (kt?rego autorem okaza? si? prelegent) stanie si? moim wybawieniem.

Nag??wek na http://babun.github.io/ m?wi „Babun – a windows shell you will love”. Wiecie co si? okaza?o? To zdanie jest w 100% prawdziwe.

Poniewa? w sytuacji takiej jak ja znalaz? si? wtedy ca?y m?j zesp?? postanowi?em ich r?wnie? wybawi?. Obecnie wszyscy korzystaj? i sobie chwal?. Tak?e je?li borykasz si? z podobnymi problemami, jak ja si? boryka?em, to zdecydowanie polecam.