O kompletnym braku zmys?u plastycznego i o przypad?o?ciach z przedrostkiem ?dys? 2


Recept? na stron? techniczn? mojego bloga mia?em bardzo prost?. Domena ju? by?a kupiona i z dobre dwa lata przekierowana by?a w kosmos, wi?c teraz mog?em jej u?y?. Pozosta?o zestawi? wordpressa na serwerze, kt?ry tez ju? mia?em, zainstalowa? darmow? sk?rk? i zacz?? sypa? postami jak z AK47. Niestety nie uwzgl?dni?em dw?ch do?? istotnych fakt?w. Ja za grosz nie mam zdolno?ci plastycznych, za to mam wielkie problemy z ortografi? i interpunkcj?.

Pierwsza moja przypad?o?? sprawi?a, ?e m?j blog wygl?da po prostu strasznie (jest tak ?le, ?e ?eby nie by?a to przestrze? publiczna u?y?bym s?owa na ch).

Dysortografi? i dysleksj? uznawa?em zawsze za przypad?o?ci wymy?lone po to, aby rodzice mogli t?umaczy? z?e oceny z polskiego swoich leniwych dzieci. Sam nigdy si? pod tym k?tem nie bada?em ale mo?e powinienem by? to zrobi?. Wynik by?by pewnie 100% i nie musia?bym wtedy ?ci?ga? na maturze z ?Kieszonkowego s?ownika ortograficznego?.

O ile kwesti? wyboru w?a?ciwego ?u? czy poprawienia nagminnie mylonej przeze mnie kolejno?ci u?ycia ?a? i ?e? za?atwiaj? za mnie narz?dzia, o tyle przecink?w we w?a?ciwych miejscach ?adne narz?dzie w 100% za mnie nie poprawi. Tak samo jak ?adne narz?dzie nie sprawi, ?e b?d? mia? lepsze zdolno?ci plastyczne. My?l?, ?e w wieku 33 lat nie uda mi si? ju? zmieni? faktu, ?e z okr?gu rysowanego od cyrkla zawsze wychodzi mi elipsa, a jak wchodz? na w?asnego bloga to od razu chce mi si? zamkn?? stron?.

W tych dw?ch kwestiach nie b?d? m?g? niestety wy??cznie liczy? na siebie. Ale nie za?amuj? si?. Jak to mawia m?j tata ?Jeszcze tak nie by?o, ?eby jako? nie by?o?.


2 komentarzy do “O kompletnym braku zmys?u plastycznego i o przypad?o?ciach z przedrostkiem ?dys?

Komentarze są wyłączone.