Spring boot oraz usb4java, czyli par? s??w o architekturze projektu 1


Niestety awaria ekstrudera, o kt?rej pisa?em w ostatnim po?cie, okaza?a si? na tyle powa?na, ?e musia?em odes?a? go do serwisu. Poniewa? drukarka jest uziemiona, i nie mog? kontynuowa? budowania ramienia uzna?em, ?e to dobry moment, ?eby w ko?cu podzieli? si? paroma szczeg??ami na temat oprogramowania, kt?re powstaje.

Tak jak wspomina?em wcze?niej, architektura zbudowana b?dzie na jednym z najbardziej popularnych framewor?w java’owych czyli na Spring Boot.

Aplikacja podzielona jest na dwa modu?y:

  1. core – odpowiedzialny za komunikacj? z modu?em Pololu Maestro
  2. web – interface web’owy

usb4java

Siadaj?c to kodowania u?wiadomi?em sobie, ?e chyba nigdy wcze?niej nie mia?em okazji na obs?ugiwanie portu USB z poziomu Java’y. Po chwili wertowania Internetu natrafi?em na bibliotek? usb4java. Okaza?o si?, ?e to jest to czego potrzebuj?.

Po g??bszych poszukiwaniach znalaz?em na github’ie projekt, kt?ry realizuje sterowanie modu?ami Pololu Maestro przez port USB. Projekt ten mo?na znale?? tutaj. Niestety okaza?o si?, ?e kod ten u?ywa starej wersji biblioteki usb4java:

<dependency>
<groupId>de.ailis.usb4java</groupId>
<artifactId>usb4java</artifactId>
<version>1.0.0</version>
</dependency>

kt?r? ci??ko by?o znale??, w jakimkolwiek, publicznym repozytorium maven’a.

Jedyn? opcj? by?o zrobi? fork’a tego? projektu i podbi? wersj? biblioteki do:
<dependency>
<groupId>org.usb4java</groupId>
<artifactId>usb4java</artifactId>
<version>1.2.0</version>
</dependency>

Kod dost?pny jest tutaj.

Oczywi?cie wrzuci?em pull request autorowi :)

Architektura

Untitled Diagram

Interfejs webowy oparty jest/b?dzie o Thymeleaf oraz JQuery. Interfejs wo?a? b?dzie us?ugi Rest’owe (spring’owy @RestController) deleguj?ce, poprzez fasad? ArmController, zapytania do implementacji opartej o maestro-usb4java (projekt z githuba) oraz bibliotek? usb4java.

Tak w paru s?owach rysuje si? architektura mojej prostej aplikacji. Prosty projekt, prosta architektura i nie ma co si? wi?cej rozpisywa?.

Projekt mo?na znale?? tutaj. Zapraszam.


Komentarz do “Spring boot oraz usb4java, czyli par? s??w o architekturze projektu

Komentarze są wyłączone.