Testowanie servo


Tym razem kr?tko i na temat. W ko?cu przysz?y zam?wione na Allegro silniki servo sg 90. Test przesz?y pozytywnie. By? to r?wnie? pierwszy test uk?adu Maestro Pololu, kt?ry od p?? roku le?a? w szufladzie nieu?ywany. Naby?em go kiedy? po okazyjnej cenie , kiedy to by?em mega napalony na zbudowanie drona, w oparciu o ten artyku?. Niestety zabrak?o czasu, ale na pewno kiedy? do tego wr?c? :) Mo?e zrobi? z tego nast?pny cykl post?w? Kto wie?

P?ki co test zosta? przeprowadzony z u?yciem programu ze strony Pololu. To niestety nie jest jeszcze m?j soft „in action”.