Archiwum dnia: 21 września 2016


ITIL_en
Kiedy w zasadzie ko?czy si? projekt? Ca?kiem niedawno by?em uczestnikiem prezentacji, na kt?rej jeden z PM??w chcia? opowiedzie?, na forum firmowym, o projekcie kt?rego realizacja w?a?nie si? rozpocz??a. Zebra?a si? spora grupa s?uchaczy, prezentowane by?y za?o?enia, cele. Jeden ze slajd?w pokazywa? fazy projektu ale zastanawiaj?ce dla mnie by?o to, ?e […]

Projekt nie ko?czy si? na UAT’ach