keyboard-597007_1280
U mnie dzia?a! Wydarzenia ostatnich dni natchn??y mnie, ?eby napisa? par? s??w o testowaniu aplikacji. Jako, ?e jest to blog programistyczny spodziewacie si? pewnie, ?e napisz? o testach jednostkowych lub testach integracyjnych. Poka?? narz?dzia do automatyzacji test?w. Mo?e b?d? zachwala? Cucumber i pr?bowa? Was przekona? jakim to super wynalazkiem jest […]

Testowanie developerskie


resource
Korporacyjna bezosobowo?? Bezosobowe, korporacyjne terminy zakradaj? si? nawet do mniejszych firm. „Zas?b”, poj?cie u?ywane w odniesieniu do ludzi to, zaraz po py?kach brzozy i olchy, co? na co mam najwi?ksz? alergi?. Kiedy kto? u?ywa takiego okre?lenia dostaje u mnie z automatu -10 do szacunku. Ca?e szcz??cie nie jest to powszechne […]

Zas?b? Chyba Ty!!!


maintenance-software-programs-and-tips-520x245
O Bo?e tylko nie utrzymanie Jak niespe?na trzy lata temu dowiedzia?em si?, ?e zostaj? przeniesiony do dzia?u utrzymania pomy?la?em sobie: „to koniec, musz? zaktualizowa? profil na LinkedIn i szuka? nowej roboty”. Przecie? utrzymanie to zab?jstwo dla rozwoju. Przecie? utrzymanie to nieustanne analizowanie „spaghetti code” stworzonego przez jaki? nieudacznik?w, co to […]

Utrzymanie, Bo?e tylko nie utrzymanieITIL_en
Kiedy w zasadzie ko?czy si? projekt? Ca?kiem niedawno by?em uczestnikiem prezentacji, na kt?rej jeden z PM??w chcia? opowiedzie?, na forum firmowym, o projekcie kt?rego realizacja w?a?nie si? rozpocz??a. Zebra?a si? spora grupa s?uchaczy, prezentowane by?y za?o?enia, cele. Jeden ze slajd?w pokazywa? fazy projektu ale zastanawiaj?ce dla mnie by?o to, ?e […]

Projekt nie ko?czy si? na UAT’ach


dsp
I oto og?oszona zosta?a lista finalist?w konkursu „Daj si? pozna?„. Chcia?bym pogratulowa? wszystkim, kt?rym uda?o si? na niej znale??. Naprawd? musia?o Was to kosztowa? niema?o pracy i wyrzecze?. Je?li w?a?nie wertujesz list? finalist?w szukaj?c mojego nazwiska to mo?esz si? nie trudzi?. Niestety mi si? nie uda?o. Jak popatrze? na stan […]

Finali?ci „Daj si? pozna?”


spring
Niestety awaria ekstrudera, o kt?rej pisa?em w ostatnim po?cie, okaza?a si? na tyle powa?na, ?e musia?em odes?a? go do serwisu. Poniewa? drukarka jest uziemiona, i nie mog? kontynuowa? budowania ramienia uzna?em, ?e to dobry moment, ?eby w ko?cu podzieli? si? paroma szczeg??ami na temat oprogramowania, kt?re powstaje. Tak jak wspomina?em […]

Spring boot oraz usb4java, czyli par? s??w o architekturze projektuNawet si? cz?owiek nie obejrza?, a tu ju? klepn?? ponad miesi?c, odk?d postanowi? marnowa? sw?j drogocenny czas na pisanie w Internecie tekst?w, kt?rych i tak nikomu si? nie b?dzie chcia?o czyta?. Ale skoro powiedzia?o si? A to trzeba powiedzie? i B i marnowa? czas dalej. Warto te? zrobi? podsumowanie tego […]

Podsumowanie miesi?ca


IMG_20160402_140302883
Kiedy wczoraj postanowi?em podj?? pierwsz? pr?b? wydrukowania ramienia, to nie by? Prima Aprilis’owy ?art. Naprawd? zamierza?em to zrobi?. Po chwili namys?u postanowi?em wybra? bia?y ABS jako materia?, z kt?rego ono powstanie. ABS jest powszechnie stosowanym w przemy?le tworzywem. To z niego, mi?dzy innymi, s? produkowane s?ynne klocki LEGO. Przy podejmowaniu […]

Drukowanie ramienia – podej?cie pierwsze


Kiedy cz?owiek spoza bran?y my?li informatyk, zazwyczaj oczami wyobra?ni materializuje sobie posta? ubran? w kraciast? koszul?, w narzuconym na ni? wygniecionym polarze, w kolorze zgni?ej zieleni, kt?ra pojawia si? w jego domu lub przy jego biurku w pracy aby pod??czy? drukark?, naprawi? niedzia?aj?cy Internet lub przywr?ci? usuni?t? ikon? Worda na […]

Informatyk – klasyfikacja gatunkuKiedy po raz pierwszy zobaczy?em Spring Boot w akcji od razu si? nim zachwyci?em. Kiedy Josh Long (jeden z developer?w Springa), podczas swojej prelekcji, demonstrowa? jak ?atwo i szybko zestawimy aplikacj? opart? o Spring Framework z u?yciem Spring Boot, siedzia?em jak wryty. Mimo, ?e akurat na t? prezentacj? trafi?em troch? […]

Szkielet aplikacji oparty o Spring Boot


ramie
Ma?ymi krokami zbli?a si? ta chwila, kiedy to podejm? pierwsz? pr?b? wydrukowania element?w ramienia. Narazie ca?y czas zastanawiam si?, jak ugry?? ten temat. G??wnie zastanawiam si?, czy drukowa? wszystko na raz, czy mo?e podzieli? elementy na grupy drukowane osobno. Co za r??nica kto? mo?e zapyta?? Ano spora i zaraz postaram […]

O przygotowaniach do druku oraz o tym, czego pewnie nie ...


micro-servomotor-sg90-de-16kg-cm
Tym razem kr?tko i na temat. W ko?cu przysz?y zam?wione na Allegro silniki servo sg 90. Test przesz?y pozytywnie. By? to r?wnie? pierwszy test uk?adu Maestro Pololu, kt?ry od p?? roku le?a? w szufladzie nieu?ywany. Naby?em go kiedy? po okazyjnej cenie , kiedy to by?em mega napalony na zbudowanie drona, […]

Testowanie servo