Archiwum dnia: 7 marca 2016


Pocz?tkowo interfejs mojego kontrolera mia? mie? wy??cznie posta? graficzn?. Do sterowania mam cztery silniki wi?c wyobra?a?em to sobie jako cztery suwaki/pokr?t?a z ograniczonym zakresem. Mia?em u?y? jaki? fancy kontrolek jquery i po sprawie. Naprawd? chcia?em ograniczy? si? do takiego interfejsu? D?izas przecie? ?aden Geek tego nie ?yknie. Przecie? moje super-mega […]

A mo?e tak j?zyk interpretowany?