Hello world! 2


No i sta?o si?. W ko?cu si? zdecydowa?em. Oto pierwszy post na moim w?asnym blogu. W zasadzie nosi?em si? z tym zamiarem od d?ugiego czasu. Jednak ?ebym si? prze?ama? musia? pojawi? si? Procent ze swoim konkursem. R?kawica zosta?a rzucona i c?? zosta?o mi zrobi?.

Challenge accepted

Ju? kilka razy wcze?niej wraca?a do mnie ta my?l, pojawia?y si? pomys?y, snute by?y plany ale dopiero teraz usiad?em i faktycznie zacz??em pisa?. Dlaczego rok temu, kiedy to ostatni raz by?em o krok od zrobienia tego co robi? teraz, nie zdecydowa?em si? napisa? ani zdania? W sumie nie wiem ale pami?tam jakie pytania sobie wtedy zadawa?em i jakie w?tpliwo?ci mn? targa?y. Czy b?d? mia? na to czas? Czy w og?le kto? b?dzie chcia? to czyta? i czy b?d? mia? o czym pisa?? Czy mi si? to w og?le op?aci? Min?? rok i czas zada? sobie te pytania na nowo.

Czy b?d? mia? na to czas? Hmm o to zdecydowanie b?dzie trudno. Dalej praca zawodowa zajmuje mi 9h+ dziennie. Ma?y brzd?c, kt?ry rok temu g??wnie spa? teraz przychodzi, wyci?ga r?ce a po jego minie widz? co ma na my?li (stary zostaw ten komputer i chod? si? bawi?). Czyli o czas b?dzie w zasadzie du?o trudniej ;).

Zasadnicze pytanie jest takie o czym ten blog w sumie mia?by by?. Czy b?d? mia? o czym pisa? i czy b?d? ch?tni to czyta?? Tego dalej nie wiem. Jak to si? m?wi czas poka?e. Kilka pomys??w ju? jest no i jest przecie? konkurs Procenta :)

Czy mi si? to op?aci? To zale?y co w tym przypadku kryje si? pod s?owem kluczem. Kiedy? siedz?c na pla?y w Jastarni wyczyta?em w ksi??ce Pana Jacka Walkiewcza ciekawe zdanie. ?Nie wszystko co warto si? op?aca. Nie wszystko co si? op?aca warto?. Tak?e czy op?aci mi si? po?wi?ci? czas na pisanie bloga? Jest du?e prawdopodobie?stwo ?e nie. Ale mimo wszystko zrobi? to bo warto :)


2 komentarzy do “Hello world!

Komentarze są wyłączone.